Creativity Web Toolkit

Kako z video ustvarjalnostjo spodbuditi akcijo

Kako vizualizirati spremembo, ki jo želite videti

Pripovedovanje zgodb prek družbenih medijev

Množično ustvarjanje urbanističnega oblikovanj a

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive