Green Artivism

Doseganje zelene tranzicije z digitalnimi umetniškimi orodji

O
GREEN ARTIVISM

Projekt Erasmus+, GREEN ARTIVISM, bo prispeval k zelenemu gibanju tako, da bo mladim ponudil orodja za kolektivno doseganje pravičnega, lokalnega, zelenega in ekonomsko uspešnega prehoda s pomočjo digitalnih umetniških orodij za sodelovanje, grajenje skupnosti, sodelovanja v demokratičnih postopkih, opismenjevanja in zagovorništvo, s ciljem doprinosa k dolgoročnemu ohranjanju tega prehoda ter motiviranosti, obveščenosti, usposobljenosti in povezanosti aktivistov.

Rezultati projekta

SPLETNO ORODJE ZA KREATIVNOST

Cilj prvega projektnega rezultata (PR1) je uskladiti trajnost s stilom in približati Evropski zeleni dogovor človeškemu duhu in domovom v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami, ki jih določa novi evropski Bauhaus.

Delavnica ZELENO DRŽAVLJANSTVO

Cilj drugega projektnega rezultata (PR2) je seznaniti upravičence s procesom soustvarjanja, ki bo osnova za oblikovanje lokalnega delovanja preko raziskovanja idej in prepoznavanja najnujnejših potreb in izzivov, ter za povezovanje zainteresiranih strani.

Partnerstvo

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive