Green Artivism

Doseganje zelene tranzicije z digitalnimi umetniškimi orodji

O
GREEN ARTIVISM

Projekt Erasmus+, GREEN ARTIVISM, bo prispeval k zelenemu gibanju tako, da bo mladim ponudil orodja za kolektivno doseganje pravičnega, lokalnega, zelenega in ekonomsko uspešnega prehoda s pomočjo digitalnih umetniških orodij za sodelovanje, grajenje skupnosti, sodelovanja v demokratičnih postopkih, opismenjevanja in zagovorništvo, s ciljem doprinosa k dolgoročnemu ohranjanju tega prehoda ter motiviranosti, obveščenosti, usposobljenosti in povezanosti aktivistov.

Rezultati projekta

SPLETNO ORODJE ZA KREATIVNOST

Cilj prvega projektnega rezultata (PR1) je uskladiti trajnost s stilom in približati Evropski zeleni dogovor človeškemu duhu in domovom v skladu z evropskimi prednostnimi nalogami, ki jih določa novi evropski Bauhaus.

Delavnica ZELENO DRŽAVLJANSTVO

Cilj drugega projektnega rezultata (PR2) je seznaniti upravičence s procesom soustvarjanja, ki bo osnova za oblikovanje lokalnega delovanja preko raziskovanja idej in prepoznavanja najnujnejših potreb in izzivov, ter za povezovanje zainteresiranih strani.

Partnerstvo

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive