Množično ustvarjanje urbanističnega oblikovanj

Javni prostor je skupna dobrina s kulturno, umetniško, socialno, mnemonično in okoljsko razsežnostjo. Javni prostor sprejemamo kot naše vsakodnevne dejavnosti, kot »naše mesto« – mesto gradnje skupnosti, družbenega življenja, umetnosti in kulture. V tem kontekstu se zdi smiselno in ustvarjalno sodelovanje tistih, ki uporabljajo in dajejo življenje javnemu prostoru, več kot potrebno.

Glavni cilj tega kompleta orodij je zagotoviti metodološke korake ter predlagati orodja in tehnike za izvajanje kolektivnega oblikovanja javnega prostora skozi umetniško izražanje.

Razvit je kot vodnik, ki ga lahko uporabljajo različne ekipe, akademiki, študenti, fundacije, umetniške skupine, združenja v soseskah in mladi raziskovalci v različnih primerih participativnih delavnic in projektov.

Deluje kot vadnica in skladišče ustreznega gradiva, ki bo podpiralo množična gibanja, mlade raziskovalce in praktike na področjih urbanističnega načrtovanja, urbanega oblikovanja, okoljevarstva in prilagajanja podnebnim spremembam, vključno z participativnim načrtovanjem in umetniškimi metodologijami kot sestavnim delom njihov pristop.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive