Množično ustvarjanje urbanističnega oblikovanj

Javni prostor je skupna dobrina s kulturno, umetniško, socialno, mnemonično in okoljsko razsežnostjo. Javni prostor sprejemamo kot naše vsakodnevne dejavnosti, kot »naše mesto« – mesto gradnje skupnosti, družbenega življenja, umetnosti in kulture. V tem kontekstu se zdi smiselno in ustvarjalno sodelovanje tistih, ki uporabljajo in dajejo življenje javnemu prostoru, več kot potrebno.

Glavni cilj tega kompleta orodij je zagotoviti metodološke korake ter predlagati orodja in tehnike za izvajanje kolektivnega oblikovanja javnega prostora skozi umetniško izražanje.

Razvit je kot vodnik, ki ga lahko uporabljajo različne ekipe, akademiki, študenti, fundacije, umetniške skupine, združenja v soseskah in mladi raziskovalci v različnih primerih participativnih delavnic in projektov.

Deluje kot vadnica in skladišče ustreznega gradiva, ki bo podpiralo množična gibanja, mlade raziskovalce in praktike na področjih urbanističnega načrtovanja, urbanega oblikovanja, okoljevarstva in prilagajanja podnebnim spremembam, vključno z participativnim načrtovanjem in umetniškimi metodologijami kot sestavnim delom njihov pristop.

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive