Kako z video ustvarjalnostjo spodbuditi akcijo

Družbeni mediji so v zadnjih letih postali temeljno orodje pri distribuciji informacij, mnenj in zabave. Vitalni medij kot odziv na nova družbena gibanja, zahteve javnosti in aktivizem. Vendar pa za nadaljnjo razširitev nekaterih vidikov, povezanih z določeno temo, kot je artivizem, obstajajo drugi instrumenti: kot v primeru video-eseja.

Za poglobljeno raziskovanje in razumevanje ključnih elementov določene teme se lahko video esej šteje za eno najbolj plodnih možnosti. Vključuje avdiovizualne vsebine, iz katerih se črpajo kritična, refleksivna in subjektivna mnenja, v dostopnem in pogovornem tonu, s ciljem dvigniti razpravo o temi na višjo raven.

S to video vadnico spoznajte CELTX in Avid First, da boste lahko ustvarili svoj scenarij in lastno avdiovizualno vsebino!

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive