Πώς να εμπνεύσετε τη δράση μέσω της δημιουργικότητας βίντεο

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει ένα θεμελιώδες εργαλείο στη διανομή πληροφοριών, απόψεων και ψυχαγωγίας. Ένα ζωτικό μέσο για την απάντηση σε νέα κοινωνικά κινήματα, δημόσιες διεκδικήσεις και ακτιβισμό. Ωστόσο, για να επεκταθούν περαιτέρω ορισμένες πτυχές που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως ο Artivism, υπάρχουν άλλα όργανα: όπως είναι η περίπτωση του βίντεο-δοκίμιο.

Για να εξερευνήσετε σε μεγαλύτερο βάθος και να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου θέματος, το βίντεο-δοκίμιο μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις πιο γόνιμες επιλογές. Περιλαμβάνει οπτικοακουστικό περιεχόμενο από το οποίο αντλούνται κριτικές, στοχαστικές και υποκειμενικές απόψεις, σε προσιτή και καθομιλουμένη χροιά, με στόχο να περάσει η συζήτηση ενός θέματος στο επόμενο επίπεδο.

Γνωρίστε, μέσα από αυτό το video-tutorial, το CELTX και το Avid First για να μπορέσετε να φτιάξετε το δικό σας σενάριο και το δικό σας οπτικοακουστικό περιεχόμενο!

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive