Το Έργο

Σύνοψη του Έργου

Από το 2018, η νέα γενιά, με επικεφαλής τη Γκρέτα Θούνμπεργκ, κατάφερε να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη δυναμική για τον περιορισμό της κλιματικής κρίσης στην ιστορία. Επί μήνες, χιλιάδες νέοι συγκεντρώνονταν κάθε Παρασκευή για απεργίες για το κλίμα σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας το κίνημα Fridays for Future και ομάδες όπως η Extinction Rebellion. Παράλληλα, το 2019 η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της, με στόχο να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050.

 Ωστόσο, το ξέσπασμα του Covid-19 ανέκοψε τόσο τις απεργίες για το κλίμα όσο και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τώρα, πρέπει να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε ότι η ανάκαμψη από το Covid-19 θα γίνει με πράσινο τρόπο, ώστε να εξασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για τη νέα γενιά, μέσω εργαλείων ενδυνάμωσης που δεν απαιτούν τη συσσώρευση μεγάλου πλήθους (π.χ. φυσικές διαμαρτυρίες). Αναμφισβήτητα, δύο από τις κύριες ανερχόμενες εναλλακτικές λύσεις, είναι τα ψηφιακά εργαλεία, τα καλλιτεχνικά ή ένας συνδυασμός των δύο. Η επιστροφή στην κανονικότητα πρέπει να γίνει με βιώσιμο, ανθεκτικό αλλά και δημοκρατικό και συμμετοχικό τρόπο. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ερωτήματα όπως “”Ποια είναι η δύναμή μου ως πολίτης της ΕΕ;””, “”Ποια είναι η δύναμή μου ως νέος;”” είναι σήμερα πιο επίκαιρα από ποτέ. Ο εναλλακτικός τρόπος απάντησης αυτών των ερωτημάτων μέσω αυτού του έργου θα είναι ένα μείγμα ψηφιακών εργαλείων, σεμιναρίων και θεματικών που προάγουν τη χρήση μικρών εργαστηρίων, καλλιτεχνικών-ψηφιακών εκφραστικών πλατφορμών και Εικονικών Τραπεζών Σκέψης. Αυτές οι δραστηριότητες θα διαχωριστούν και θα λειτουργήσουν μέσω της ανάπτυξης 3 διαφορετικών διανοητικών αποτελεσμάτων.

 

 

 

Αντίκτυπος Του Έργου

Η πρόκληση που στοχεύει να αντιμετωπίσει το έργο είναι η ανησυχία των τοπικών κοινωνιών, ιδίως της νέας γενιάς, για το πώς θα επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση σε ένα ανθεκτικό μέλλον, χωρίς να μείνει κανείς πίσω, σε μια εποχή κοινωνικής απομάκρυνσης που επέβαλε η επιδημία του Covid-19. Η σύμπραξή μας αποτελείται από οργανώσεις σε χώρες με επίπεδα ενεργού συμμετοχής των πολιτών πολύ χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως στην ηλικιακή ομάδα 16-24 ετών (Eurostat, 2015). Οι χώρες των εταίρων κατατάσσονται στις χαμηλότερες θέσεις του δείκτη SDG 2021 της ΕΕ. 

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την έννοια του “”οικολογικού κόστους””, 3 από τις 6 χώρες της εταιρικής σχέσης θεωρούνται ουδέτερες ή οικολογικά δαπανηρές. Αυτό αποτελεί ένδειξη των περιβαλλοντικών δαπανών των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και του τρόπου ζωής στις χώρες αυτές (Πηγή: Green Match www.greenmatch.co.uk). Ωστόσο, η συμμετοχή στις εκλογές της ΕΕ δεν ήταν καλή, με 3 χώρες εταίρους να σημειώνουν ποσοστά κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ που είναι 50,66%. Οι δίδυμες οικολογικές και ψηφιακές μεταβάσεις θα επηρεάσουν κάθε τμήμα της οικονομίας, της κοινωνίας και της βιομηχανίας μας. Πρόσθετες προκλήσεις σχετίζονται με την έννοια της “”δημοκρατίας 4.0″”: εμπλοκή στις δημοκρατικές διαδικασίες μέσω ψηφιακών μέσων: 

-Οι πολίτες χάνουν την πίστη τους στη δημοκρατία τύπου 20ου αιώνα 

-Μη διαδραστική, βασισμένη σε μονόδρομη επικοινωνία, πολιτική παλαιάς κοπής από πάνω προς τα κάτω 

-Έλλειψη τεχνολογικού αλφαβητισμού στη διακυβέρνηση & τους δημοκρατικούς θεσμούς 

Η μεθοδολογία μας για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προκλήσεων είναι η επιχειρησιακή εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ ως οδικός χάρτης “”Δίκαιης Μετάβασης”” προς την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τοπικές κοινότητες. Θα διαμορφώσουμε συλλογικά δίκαιες, τοπικές, πράσινες, οικονομικά βιώσιμες προτάσεις μετάβασης μέσω ψηφιακών και φυσικών εργαλείων και διαδικασιών για συνεργασία, δημιουργία κοινοτήτων, παιδεία δημοκρατικών διαδικασιών και συνηγορία. Λόγω της διακρατικής διάστασης και της δυνατότητας εφαρμογής του έργου και της πανευρωπαϊκής εμβέλειας του δικτύου των εταίρων,οι άμεσοι και έμμεσοι δικαιούχοι και οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε τοπικό/περιφερειακό/εθνικό/ΕΕ επίπεδο θα αποτελέσουν στόχο μέσω των δραστηριοτήτων διάδοσης και αξιοποίησης. Η ευαισθητοποίηση του κοινού θα πολλαπλασιάσει το συνολικό αντίκτυπο του έργου. Οργανισμοί, κρατικοί φορείς και άλλα θεσμικά όργανα-ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ θα προσεγγιστούν μέσω εκθέσεων, υπομνημάτων και ενημερωτικά δελτία, τα οποία θα αναφέρονται στα κύρια πνευματικά αποτελέσματα του έργου. 

Επιπλέον, το έργο θα περιλαμβάνει ειδικές δραστηριότητες διάδοσης, οι οποίες θα εμπλέκουν όλες τις ομάδες-στόχους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι καλές πρακτικές θα κοινοποιηθούν σε διεθνές επίπεδο, μέσω των δικτύων που θα δημιουργηθούν και με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα, δεδομένου του στόχου που επιδιώκει το έργο.Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive