Συμμετοχικός Αστικός Σχεδιασμός

Ο δημόσιος χώρος είναι ένα κοινό με πολιτιστική, καλλιτεχνική, κοινωνική, μνημονική και περιβαλλοντική διάσταση. Ο δημόσιος χώρος γίνεται δεκτός ως οι καθημερινές μας δραστηριότητες, ως «ο τόπος μας» – χώρος οικοδόμησης κοινότητας, κοινωνικής ζωής, τέχνης και πολιτισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή όσων χρησιμοποιούν και δίνουν ζωή στον δημόσιο χώρο φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη.

Ο κύριος στόχος αυτής της εργαλειοθήκης είναι να παρέχει τα μεθοδολογικά βήματα και να προτείνει εργαλεία και τεχνικές για την εκτέλεση συλλογικού σχεδιασμού δημόσιου χώρου μέσω της καλλιτεχνικής έκφρασης.

Αναπτύχθηκε ως οδηγός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές ομάδες, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, ιδρύματα, καλλιτεχνικές ομάδες, ενώσεις σε γειτονιές και νέους ερευνητές σε διαφορετικές περιπτώσεις συμμετοχικών εργαστηρίων και έργων.

Λειτουργεί ως σεμινάριο και ως αποθήκη σχετικού υλικού που θα υποστηρίξει κινήματα βάσης, νέους ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς του αστικού σχεδιασμού, του αστικού σχεδιασμού, του περιβαλλοντισμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων του συμμετοχικού σχεδιασμού και των μεθοδολογιών τέχνης ως αναπόσπαστο μέρος του την προσέγγισή τους.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive