Τα αποτελέσματα της Ημέρας Δοκιμής των 4 εργαλείων

Τα αποτελέσματα της Ημέρας Δοκιμής των 4 εργαλείων από την Future Needs στις 11/10/22

Η Ημέρα Δοκιμής (πιλότος) των 4 εργαλείων του έργου Green Artivism στην Κύπρο από την Future Needs – εταίρο στο έργο –  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 22/11/10. Τέσσερα μέλη της Future Needs, η Λίνα Γιαννιβασίλη, η Θεοδώρα Παπανικολάου, η Γεωργία Νικολακοπούλου και η Μυρτώ Γιωτάκου παρουσίασαν αναλυτικά τη λειτουργία των 4 εργαλείων, το βίντεο-δοκίμιο, την αφήγηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό, τις ανθοτυπίες και την camera obscura. 


Εκτός από κάποιες θεωρητικές πλήροφορίες για τα εργαλεία, παρουσιάστηκαν παραδείγματα χρήσης των εργαλείων και σε πραγματικό χρόνο στο διαδίκτυο (π.χ. η χρήση της πλατφόρμας Miro). Οι συμμετέχοντες μας μετέφεραν την άποψή τους  συμπληρώνοντας τα ερωτηματολόγια που τους μοιράσαμε online. Επιπλέον, οι μαθητές από το ιδιωτικό σχολείο Ολύμπιον στην Κύπρο, που συμμετείχαν στην Ημέρα Δοκιμής- μας ενημέρωσαν ότι έχουν ήδη δημιουργήσει ένα έργο τέχνης εμπνευσμένο από το Green Artivism και ότι σκοπεύουν να δημιουργήσουν περισσότερα κομμάτια χρησιμοποιώντας το εργαλείο της ανθοτυπίας για το χριστουγεννιάτικο παζάρι τους.


 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή τους και ευχόμαστε να τους δώσαμε έμπνευση και ιδέες για τις μελλοντικές τους δράσεις.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use that might be made of the information contained therein. 2021-1-ES02-KA220-YOU-000029048

Copyright © 2022 Green Artivism. All Rights Reserved.

Powered by Innovation Hive